Llond ceg

Gwefan ddwyieithog sy'n llawn cymorth a chyngor am yr holl bethau sy'n poeni pobl ifanc. O ddelio â straen gwaith cartref i rieni yn ysgaru, o secstio i hunan anafu, mae'r app yn taclo'r materion MAWR a bach sydd yn wynebu plant heddiw.

http://www.s4c.cymru/cy/adloniant/llond-ceg/

GADEWCH SYLW

Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi mewn y(*) wybodaeth lle y nodir. Nid yw cod HTML yn cael ei ganiatáu