Crynodeb – Polisi a deddfwriaeth Gofal yng Nghymru

Crynodeb – Polisi a deddfwriaeth Gofal yng Nghymru

 

Mae’r adnodd hwn yn cynnwys gwybodaeth am bolisi a deddfwriaeth yng Nghymru ym maes gofal cymdeithasol a gofal plant. Nid rhestr gynhwysfawr sydd yma ond ymgais i godi cwr y llen ar rai o’r polisïau a’r ddeddfwriaeth Gymreig fydd yn ddefnyddiol i fyfyrwyr a thiwtoriaid addysg bellach yng Nghymru sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol a gofal plant.

Mae’r rhestr yn cynnwys 3 adran:

Adran 1: Polisïau a deddfwriaeth cyffredinol sy’n rhychwantu’r ddau faes, er enghraifft, Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru), 2014; Mesur y Gymraeg (Cymru), 2011; Mwy na geiriau, Fframwaith strategol ar gyfer gwasanaethau Cymraeg mewn iechyd, gwasanaethau cymdeithasol a gofal cymdeithasol, 2012.

Adran 2: Polisïau a deddfwriaeth plant, er enghraifft, Mesur Plant a Theuluoedd(Cymru), 2010; y Cyfnod Sylfaen a pholisïau’r blynyddoedd cynnar; Papur Gwyn ar Anghenion Dysgu Ychwanegol, 2014.

Adran 3: Polisïau a deddfwriaeth oedolion, er enghraifft, Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010; Strategaeth ar gyfer Pobl Hŷn yng Nghymru 2013-2023; Diogelu oedolion bregus.

Mae pob eitem yn cynnwys disgrifiad byr o’r cynnwys ynghyd â dolen at wybodaeth bellach, gan amlaf at y dudalen briodol ar wefan Llywodraeth Cymru.

 

Gwelwch yr adnodd yma 

Gwefannau defnyddiol ar gyfer Gofal a Blynyddoedd Cynnar

Gwefannau defnyddiol ar gyfer Gofal a Blynyddoedd Cynnar, 2011, Elen James â nawdd Llywodraeth Cymru

Rhestr o wefannau gyda disgrifiad bras ar gyfer pob un; rhestrir y meysydd canlynol – Adnoddau plant; Chwarae; Comisiynau’r Llywodraeth; Adnoddau Addysgol Cyffredinol; Hawliau a chyfleoedd cyfartal; Iechyd a gofal cymdeithasol; Llywodraeth; Mudiadau. Mae rhai o’r safleoedd yn berthnasol ar gyfer gwaith gydag oedolion hefyd.

http://hwb.wales.gov.uk/Resources/#resource/eae4b6b4-56a7-4ec3-a016-133a336442a3

Dwyieithog

Iechyd a Gofal a Blynyddoedd Cynnar

Iechyd a Gofal a Blynyddoedd Cynnar, 2007, Llanelli: Tinopolis

Set o adnoddau rhyngweithiol sy’n rhychwantu’r ddau faes, Iechyd a Gofal a’r Blynyddoedd Cynnar. Mae nifer o’r astudiaethau achos yn berthnasol ar gyfer gwaith gydag oedolion.

Addas ar gyfer Lefel 2- 3.

http://www.echelgais.org.uk/elwa/menu.asp?id=1.5&student=true

Cymraeg

Dysgu Gofalu

Dysgu Gofalu, 2003, Elaine Davies ac Elin Meek, Porthmadog: Gofal Cymru

Llyfr sy’n cynnwys gwybodaeth a thasgau ymarferol i gynorthwyo a chefnogi pobl sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol ac yn paratoi ar gyfer cymhwyster Lefel 2.

Mae rhai o’r themâu a’r tasgau yn rhai y gellir eu defnyddio / addasu ar gyfer maes gofal plant hefyd, e.e. cyfathrebu; iechyd a diogelwch.

ISBN 978 1908574299

Pris: £10

Dwyieithog

Gwefannau defnyddiol ar gyfer Gofal a Blynyddoedd Cynnar

Gwefannau defnyddiol ar gyfer Gofal a Blynyddoedd Cynnar, 2011, Elen James â nawdd Llywodraeth Cymru

Rhestr o wefannau gyda disgrifiad bras ar gyfer pob un; rhestrir y meysydd canlynol – Adnoddau plant; Chwarae; Comisiynau’r Llywodraeth; Adnoddau Addysgol Cyffredinol; Hawliau a chyfleoedd cyfartal; Iechyd a gofal cymdeithasol; Llywodraeth; Mudiadau.

http://hwb.wales.gov.uk/Resources/#resource/eae4b6b4-56a7-4ec3-a016-133a336442a3

Dwyieithog

Effaith materion iechyd a theulu ar ddatblygiad 12 – 18 oed

Effaith materion iechyd a theulu ar ddatblygiad 12 – 18 oed

Adnodd sy’n disgrifio’r ffactorau iechyd a theuluol a all effeithio ar bobl ifanc 12 – 18 oed gan gyfeirio at y newidiadau sy’n digwydd yn ystod y cyfnod yma ac effaith hynny.

http://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/ngfl/nln_materials/nln_health_and_social_care/Development%20of%20young%20people,%2012%20to%2018%20years/ca_hd_07_menu.swf

Cymraeg

Effaith materion iechyd a theulu ar ddatblygiad 5 – 12 oed

Effaith materion iechyd a theulu ar ddatblygiad 5 – 12 oed

Adnodd sy’n disgrifio ystod o broblemau iechyd a ffactorau teuluol sy’n gallu effeithio ar blant yr oed yma gan gyfeirio at enghreifftiau ymarferol.

http://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/ngfl/nln_materials/nln_health_and_social_care/The%20effect%20of%20health%20and%20family%20issues%20on%20development_5%20to%2012%20years/ca_hd_05_menu.swf

Cymraeg

Effaith materion iechyd a theulu ar ddatblygiad 0 – 5 oed

Effaith materion iechyd a theulu ar ddatblygiad 0 – 5 oed

dnodd sy’n disgrifio ystod o broblemau iechyd a ffactorau teuluol sy’n gallu effeithio ar blant bach gan gyfeirio at enghreifftiau ymarferol.

http://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/ngfl/nln_materials/nln_health_and_social_care/The%20effect%20of%20health%20and%20family%20issues%20on%20development_5%20to%2012%20years/ca_hd_05_menu.swf

Cymraeg

Effaith materion diwylliannol ac amgylcheddol ar ddatblygiad 12 – 18 oed

Effaith materion diwylliannol ac amgylcheddol ar ddatblygiad 12 – 18 oed

Adnodd sy’n disgrifio’r ffactorau diwylliannol ac amgylcheddol sy’n gallu effeithio ar bobl ifanc gan gyfeirio at astudiaethau achos perthnasol.

http://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/ngfl/nln_materials/nln_health_and_social_care/The%20effect%20of%20cultural%20and%20environmental%20issues%20on%20development_12%20to%2018%20years/ca_hd_09_menu.swf

Cymraeg

Effaith materion diwylliannol ac amgylcheddol ar ddatblygiad 5 – 12 oed

Effaith materion diwylliannol ac amgylcheddol ar ddatblygiad 5 – 12 oed

Adnodd sy’n disgrifio’r ffactorau diwylliannol ac amgylcheddol a all effeithio ar ddatblygiad plant yr oed yma, gydag enghreifftiau ymarferol.

http://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/ngfl/nln_materials/nln_health_and_social_care/The%20effect%20of%20health%20and%20family%20issues%20on%20development_5%20to%2012%20years/ca_hd_05_menu.swf

Cymraeg

RSS-Feed