Gwefannau defnyddiol ar gyfer Gofal a Blynyddoedd Cynnar

Gwefannau defnyddiol ar gyfer Gofal a Blynyddoedd Cynnar, 2011, Elen James â nawdd Llywodraeth Cymru

Rhestr o wefannau gyda disgrifiad bras ar gyfer pob un; rhestrir y meysydd canlynol – Adnoddau plant; Chwarae; Comisiynau’r Llywodraeth; Adnoddau Addysgol Cyffredinol; Hawliau a chyfleoedd cyfartal; Iechyd a gofal cymdeithasol; Llywodraeth; Mudiadau.

Mae rhai o’r safleoedd yn berthnasol ar gyfer gwaith gydag oedolion hefyd.

http://hwb.wales.gov.uk/Resources/#resource/eae4b6b4-56a7-4ec3-a016-133a336442a3

Dwyieithog

Darllen mwy

Cyfathrebu

Cyfathrebu, Elen James, Ysgol Uwchradd Tregaron

Adnoddau PowerPoint a Word sy’n trafod thema Cyfathrebu ac yn addas ar gyfer Gofal Plant a Iechyd a Gofal Cymdeithasol, e.e. cwestiynu a gwrando; rhwystrau wrth gyfathrebu; ystumiau’r corff; camau wrth gyfathrebu; damcaniaethwyr allweddol. Mae modd addasu’r adnoddau ar gyfer sawl lefel.

http://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/2009-10/vocational/health-care/rhannu-irf/communication/index_c.html

Cymraeg

Darllen mwy

Adnoddau Iechyd a Gofal

Adnoddau Iechyd a Gofal , Carolyn Williams, Ysgol Uwchradd Bodedern

Adnoddau amrywiol (Word a PowerPoint)i gefnogi Uned 1, Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Yn trafod sawl maes, e.e. twf a datblygiad dynol; ffactorau sy’n effeithio ar dwf (amgylcheddol; economaidd ac yn y blaen).

Defnyddir astudiaethau achos a thasgau.

http://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/2009-10/vocational/rh6/index.html

Cymraeg

Darllen mwy

Gwasanaethau

Gwasanaethau, Nesta Jones, Ysgol Gyfun Glantaf

Adnoddau amrywiol (Word a PowerPoint) sy’n canolbwyntio ar faes gofal cymdeithasol ac yn trafod nifer o bynciau: mathau gwahanol o wasanaethau; demograffeg; swyddi a thimau aml-ddisgyblaeth; cwrdd ag anghenion unigolion; sicrhau ansawdd; deddfwriaeth. Mae’n cynnwys nifer o astudiaethau achos.

http://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/2009-10/vocational/health-care/rhannu-irf/services/index_c.html

Cymraeg

Darllen mwy

Dysgu Gofalu – Deunyddiau CGC Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion)

Dysgu Gofalu – Deunyddiau CGC Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion), 2006, City and Guilds

Cyhoeddiad sy’n trafod 4 maes: Hyrwyddo cyfathrebu effeithiol; Hyrwyddo, monitro a chynnal iechyd, diogelwch a gwarchodaeth yn yr amgylchedd gwaith; Myfyrio ar ymarfer a’i ddatblygu; Hyrwyddo dewis, lles a diogelwch yr unigolyn.

http://hwb.wales.gov.uk/Resources/#resource/d917757b-e664-4137-be4e-55db481324df

Dwyieithog

Darllen mwy

Effaith materion diwylliannol ac amgylcheddol ar ddatblygiad 18 – 65 oed

Effaith materion diwylliannol ac amgylcheddol ar ddatblygiad 18 – 65 oed

Adnodd sy’n adnabod y materion diwylliannol ac amgylcheddol a all effeithio ar bobl ynghyd â rhai o’r effeithiau posib ar fywyd yr unigolyn.

http://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/ngfl/nln_materials/nln_health_and_social_care/The%20effect%20of%20cultural%20and%20environmental%20issues%20on%20development_18%20to%2065%20years/ca_hd_12_menu.swf

Cymraeg

Darllen mwy

Effaith materion iechyd a theulu ar ddatblygiad 18 – 65 oed

Effaith materion iechyd a theulu ar ddatblygiad 18 – 65 oed / Effect of health and family factors on development 18 – 65

Adnodd sy’n adnabod ystod o ffactorau teuluol a materion iechyd a’r effaith bosib ar yr unigolyn, gan gyfeirio at enghreifftiau ymarferol.

http://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/ngfl/nln_materials/nln_health_and_social_care/The%20effect%20of%20health%20and%20family%20issues%20on%20development_18%20to%2065%20years/ca_hd_11_menu.swf

Cymraeg

Darllen mwy
RSS-Feed