Gofal Dementia

Gofal Dementia

Ap Cyngor Gofal Cymru sy’n cynorthwyo rheolwyr a staff gofal cymdeithasol i gynnig gofal sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn â dementia. 

Mae’n rhoi canllawiau i reolwyr a staff ynglŷn â sut i gyflwyno, gweithredu ac adolygu dull gofal sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn yn ystod y broses o asesu a chynllunio gofal.

http://www.cgcymru.org.uk/aps

http://www.ccwales.org.uk/apps/?force=1&bc=2740:3859|

Ar gael yn Gymraeg a Saesneg

RSS-Feed